Wzory

Wzory malowane na pisankach stanowią twórczą kontaminację wzornictwa ludowego z różnych rejonów Polski. Ręcznie nanoszone na różnego typu wydmuszki zyskały uznanie w kraju i na świecie. Nasze pisanki można odnaleźć m.in. we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Słowenii.

Pisanki

17 10 19 50 25 22 33 34 48 46 41 08 01 06 23 24 56 51 18 11 16 07 09 40 47 35 49 32 03 04 38 44 43 31 36 27 20 52 29 55 15 12 37 30 42 39 45 05 02 13 14 28 54 53 21 26